Λεωφόρος Ηρώων 23 Κομοτηνή
2531083183 - 6975530381
info@flynet.gr

Πολιτική απορρήτου

Ιντερνετ Παντού

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Ασύρματης Πρόσβασης τις εταιρείας (FlyNet)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου και χρήση της Εταιρίας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων πουέχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

1.2. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Πραγματική οικονομία, χωρίς λογαριασμούς και δεσμεύσεις με χρήση ανά μήνα. Σε περιοχές που καλύπτονται από το ιδιόκτητο δίκτυο μάς.Με δωρεάν τεχνική Υποστήριξη.Με δωρεάν τέλος σύνδεσης και αποσύνδεσης.Με δωρεάν χρήση για το διάστημα που διήρκησε το τεχνικό πρόβλημα.

2.2. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης η οποία οφείλεται σε ανωτέρα βία.

2.3. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

2.4. Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

2.5. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναιυπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.

2.6. Η Εταιρία θα παραδώσει τις υπηρεσίες / προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγο της φύσης της υπηρεσίας,η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες.

2.7. Η Εταιρία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη.Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

2.8. Η Εταιρία συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με άλλες εταιρίες και προμηθευτές. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στο πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ

3.1. Με την χρήση της υπηρεσίας FlyNet Wi-Fi, οι χρήστες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.2. Επίσης ο χρήστης αποδέχεται την προβολή τυχόν διαφημιστικών μηνυμάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας FlyNet Wi-Fi.

3.3. Με τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω.

3.4. Μέσω της υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης, προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών χειρός που υποστηρίζουν συνδέσεις Wi-Fi. Στην σελίδα πιστοποίησης χρηστών για τα ασύρματα δίκτυα, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν το όνομα χρήστη(username) και τον κωδικό χρήστη (password) που παραλαμβάνουν από την εταιρεία χρησιμοποιούν για την σύνδεση τους.

3.5. Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων τους, οι χρήστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου.

3.6. Ο χρήστης με την εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα αποδέχεται παράλληλα και την καταγραφή:

3.6.1 του ονόματος χρήστη.

3.6.2 της χρονικής στιγμής εισόδου και εξόδου του στο ασύρματο δίκτυο.

3.6.3 της IP διεύθυνσης και MAC που κατείχε κατά την διάρκεια σύνδεσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις καταγγελιών για παράνομες πράξεις.

3.6.4 Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση των υπηρεσιών του δικτύου και του μυστικού κωδικού χρήστη, ο οποίος επαναλαμβάνουμε ότι είναι αυστηρά προσωπικός.

4. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.1. Η υπηρεσία FlyNet Wi-Fi internet προσφέρεται από την Εταιρεία (FlyNet) και παρέχει στους συνδρομητές της πρόσβαση στο διαδίκτυο.

4.2. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει την σύνδεση δια μέσου μόνον των αποκλειστικών σημείων πρόσβασης Wi-Fi της Εταιρείας.

4.3. Η μεταπώληση ή εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσίας χωρίς την έγκριση της εταιρείας απαγορεύεται.

5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1. Η χρήση της υπηρεσία FlyNet Wi-Fi χρεώνεται μηνιαία, η τιμές αναγράφεται στην ιστοσελίδα (www.flynet.gr) είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.Εάν ο συνδρομητής δεν επιθυμεί την συνέχιση της υπηρεσίας FlyNet Wi-Fi τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτόματη τερματισμού μη ανανέωσης τις υπηρεσίας.

5.2. Δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση υπηρεσίας οπότε ο χρήστης που επιθυμεί να συνέχιση πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρεία στα τηλέφωνα που αναγράφετε στην ιστοσελίδα τις εταιρείας www.flynet.gr

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.1. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας(Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας(password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να είναι πάνω από 6χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το site της Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή της Εταιρίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται μεαπόλυτη ασφάλεια.

6.2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Οφείλει να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού, να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους, ούτε να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από άλλους.

6.3. Συνιστάτε στους χρήστες να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης στο δίκτυο για την ασφάλεια του.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συσκευών τους καθώς και για οποιαδήποτε παραβίαση, Διάπραξη παραβίασης προγραμμάτων(hacking) ή τη μη ορθή χρήση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων.

7.2. Με την είσοδό σας στο Ασύρματο δίκτυο, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες. Προσοχή λοιπόν στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα. 

7.3. Συνιστάται η εγκατάσταση ενός λογισμικού προστασίας από ιούς (Antivirus ή firewall) στον Η/Υ σας.

7.4. Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, πιστοποίηση και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αρχείων και δεδομένων που μεταδίδονται ή στα οποία δίνεται πρόσβαση μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας FlyNet Wi-Fi ιντερνέτ.

7.5. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσωτης υπηρεσίας FlyNet Wi-Fi ιντερνέτ.

7.6. Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και αποστέλλει ϊομορφικά προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας FlyNet ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.

7.7. Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του Ν.2251/94“Περί προστασίας καταναλωτών”, του Ν.2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν.2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το Ν.2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα κ αντίστοιχες Οδηγίες κ συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.

7.8. Ο Χρήστης υποχρεούται να απενεργοποιεί την κοινή χρήση στο σύστημα του.